کد خبر: ۱۵۰۲۳
|
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۰
برای اولین بار گوش یک ملخ مرده به روباتی متصل شده است که سیگنال های الکتریکی گوش را دریافت می کند و مطابق با آن پاسخ می دهد.

به گزارش «نبض فناوری»، وقتی محققان یک بار کف می زنند رباتی که دارای گوش ملخ است صدا را می شنود و به جلو حرکت می کند. وقتی محققان دو ضربه می زنند، ربات به عقب می رود.

محققان تلاش کردند تا بررسی کنند که چگونه مزایای سیستم های بیولوژیکی می تواند در سیستم های فناوری ادغام شود و چگونه می توان از حواس ملخ مرده به عنوان سنسور ربات استفاده کرد. آنها حس شنوایی را انتخاب کردند، زیرا می توان آن را به راحتی با فناوری های موجود مقایسه کرد، در مقایسه با حس بویایی چالش کمتری دارد. محققان از توانایی گوش برای تشخیص سیگنال های الکتریکی از محیط استفاده  کردند.

برای انجام این کار منحصر به فرد و غیر متعارف، تیم میان رشته ای با تعداد زیادی از چالش ها روبرو شد. در مرحله اول محققان رباتی ساختند که قادر به پاسخگویی به سیگنالهایی است که از محیط دریافت می کند. سپس محققان توانستند گوش ملخ مرده را جدا و زنده نگه دارند. در مرحله آخر، محققان موفق به یافتن راهی برای برداشتن سیگنال های دریافت شده توسط گوش ملخ به روشی شدند که بتواند توسط ربات مورد استفاده قرار گیرد. در پایان روند، ربات قادر به شنیدن صداها و پاسخگویی مطابق آن بود.

 
ارسال نظرات
در یک شرکت دانش بنیان؛ پلتفرم شهر هوشمند طراحی شد
نیازمندیها