کد خبر: ۱۷۳۱۰
|
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۰
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اجرا می شود؛
بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اجرا می شود.

به گزارش« نبض فناوری» طرح بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین توالی کل ژنوم با هدف درک ارتباطات ژنتیکی، تاریخ جمعیت، ساختار ژنتیکی درون و بین جمعیت‌ها در گوسفندان بومی ایران و شناسایی نشانگرهای خاص نژادی به منظور استفاده در آزمون انتساب در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در رشت در حال اجرا است.

نژادهای بومی گوسفند که به خوبی با طیف وسیعی از شرایط کشاورزی- زیست محیطی (آب و هوای مختلف، انواع بیماری و خوراک محلی) سازگار شده اند، دامداری پایدار در مناطق حاشیه‌ای و دشوار در هر کشور را تضمین می‌کنند.

توصیف مولکولی منابع ژنتیکی قابل دسترس و جمع آوری اطلاعات در مورد تنوع و ساختار ژنتیکی برای توصیف و حفاظت از ژرم پلاسم بسیار ضروری است. تعیین ژنوتیپ کل ژنوم (Whole genome typing) درک ما را از ساختار ژنتیکی جمعیت‌های گونه‌های دامی اهلی، منشأ آنها، اثر مهاجرت و همچنین جابجایی جمعیت‌های انسانی متصل به این فرآیندها را افزایش می‌دهد.

نژادهای بومی، مخازن ژنی مهم برای صفات سازگاری هستند و می‌توانند برای تضمین کارآیی برنامه‌های اصلاحی تنظیم شده برای شرایط جغرافیایی متنوع به کار روند.

در این مطالعه ۲۰ نژاد گوسفند بومی ایران شامل شامل بلوچی، مغانی، شال، افشاری، زل، تالشی، مهربان، لری بختیاری، زندی، دالاق، نائینی، فراهانی، کبوده شیراز، ترکی قشقایی، سنجابی، قره گل، قزل، کردی خراسان، ماکویی و کلکویی با استفاده از تعیین ژنوتیپ افراد با SNPchip۷۰۰k و بعد از آنالیز اولیه تعیین توالی کل ژنوم (Whole genome sequencing) مورد مطالعه قرار گرفتند.

درک ارتباطات ژنتیکی، تاریخ جمعیت، ساختار ژنتیکی درون و بین جمعیت‌ها در گوسفندان بومی ایران، اثر انتخاب بر ژنوم گوسفندان بومی ایران، بررسی میزان وجود هاپلوتایپ های مشترک (Haplotype sharing) بین گوسفندان بومی ایران و شناسایی نشانگرهای خاص نژادی به منظور استفاده در آزمون انتساب از جمله اهداف این طرح است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری که در رشت مستقر است یکی از پژوهشکده‌های منطقه‌ای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است که در سه بخش بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان، ژنومیکس و کشت بافت و انتقال ژن با اولویت دام، طیور و آبزیان و حشرات صنعتی و سپس گیاهان استراتژیک منطقه فعالیت دارد.

ارسال نظرات
در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام می شود راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تست انژکتور خودروهای بنزینی
در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری کشور در پارک فناوری پردیس مطرح شد؛ گرنت فناوری موتور محرک توسعه و تجاری سازی نوآوری های فناورانه
مصاحبه با خلبان بالگرد نبوغ در مریخ پرواز در مریخ چگونه است؟
نیازمندیها