کد خبر: ۲۲۸۲۶
|
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۸

آزمایشگاه تخصصی در حوزه مغز راه‌اندازی شد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آزمایشگاهی برای ثبت پتانسیل‌های میدانی مغز راه‌اندازی شد تا ضمن توسعه فناوری علوم اعصاب، زمینه برای درمان بیماران فراهم شود.

به گزارش« نبض فناوری» این آزمایشگاه، با هدف گسترش فعالیت های پژوهشی در زمینه سازوکارهای شبکه های مغزی و نیز توسعه متوازن مسیرهای پژوهشی، راه اندازی شده است.

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی حیوانی ثبت پتانسیل‌های میدانی مغز در دانشگاه تبریز مستقر است و با استفاده از زیرساخت‌ها، تجهیزات فناورانه آزمایشگاهی و پژوهشگران، امکان مطالعه، جراحی، ثبت و تحریک الکتریکی همزمان از چندین ناحیه مغزی برخوردار است.

دانش الکتروفیزیولوژی، ویژگی‌های الکتریکی سلول‌ها و بافت‌های زیستی را بررسی و مطالعه می‌کند. پژوهشگران و پزشکان، با استفاده از این فناوری می‌توانند ضمن بررسی اندازه‌گیری تغییرات جریان الکتریکی، تحریک و یا اعمال جریان به بافت‌ مغزی، ضمن آگاهی از نحوه عملکرد بافت، توسعه روش‌های درمانی را ممکن کنند.

توانمندی در ساخت تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

تمامی تجهیزات و دستگاه‌های نصب و مورد بهره برداری در این ازمایشگاه توسط متخصصان داخلی طراحی، تولید و در آزمایشگاه نصب و راه اندازی شده است.

با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت آزمایشگاهی در حوزه علوم اعصاب، آزمایشگاه الکترو فیزیولوژی حیوانی ثبت پتانسیل های میدانی موضعی مغزی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری و معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز، به عنوان پنجمین مرکز آزمایشگاهی علوم شناختی در مراکز دانشگاهی کشور به بهره‌برداری رسیده است.

ارسال نظرات
چهار انتصاب جدید با حکم عیسی زارع‌پور؛ سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران شد