کد خبر: ۲۳۹۳۹
|
۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۰

اختراعات را فرآیند نوآوری به تولیدات دارای بازار تبدیل می‌کند

تجاری سازی فناوری در محیط تجاری امروز جهان، به نقل مکان دادن طرح و ایده تا بازار به صورت سریع و بهینه گفته می شود.

به گزارش «نبض فناوری»، این فرآیند با مراحل طرح ایده، طراحی، توسعه، بالابردن تولید، بازاریابی و کوشش های بعدی برای پیشرفت محصول ادامه پیدا می کند.

ضرورت موفقیت یک اختراع

مریم ملونی مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین در این باره گفت: در فرآیند نوآوری، فناوری و تجاری سازی، قسمت های مهم فرآیند نوآوری هستند که باعث می شوند اختراعات، به تولیدات دارای بازار تبدیل شود. بازاریابی و فرآیند تجاری سازی، مرحله نهایی فرآیند نوآوری به شمار می روند. این دو جزء برای دستیابی به موفقیت هر اختراعی، لازم و ضروری هستند.

در بررسی دیدگاه های مختلف موجود برای تجاری سازی یافته های تحقیقاتی، بسته به اینکه ملاحظات مربوط به تجاری سازی در چه مرحله ای از فرایند تحقیق آغاز می شود و در چه مرحله ای از آن به اتمام برسد، سه رویکرد عمده را می توان تعریف کرد.

روش های مختلف تجاری سازی

رویکرد نخست، تجاری سازی واکنشی نام دارد. در این روش، پس از انجام یک پروژه تحقیقاتی و دستیابی به نتایج آن، ملاحظات مربوط به مرحله تجاری سازی آغاز می شود. این شیوه بیشتر برای فناوری هایی کاربرد دارد که به عنوان یک نتیجه فرعی در حین اجرای پروژه عظیم تحقیقاتی حاصل می شوند.

رویکرد دوم، تضمین تجاری سازی یا تحقیق قراردادی است. در این روش قبل از آغاز پروژه تحقیقاتی، فعالیت های تجاری سازی صورت می گیرد و پس از اطمینان از تجاری سازی که به عقد قرارداد با شرکای تجاری منجر می شود، آن پروژه تحقیقاتی آغاز می شود. این شیوه بیشتر برای فناوری هایی کاربرد دارد که قبل از توسعه آنها، ماهیت فناوری و چگونگی عملکرد آن مشخص باشد یا بتوان تعریف شفافی از محصول حاصل از فناوری ارائه کرد؛ یا محقق با احتمال بالایی مطمئن به دستیابی نتایج مورد انتظار باشد.

رویکرد سوم، تجاری سازی هم زمان است. در این روش، قبل از آغاز پروژه تحقیقاتی، فعالیت های تجاری سازی آغاز و هم زمان با انجام پروژه تحقیقاتی، ملاحظات تجاری سازی به طور موازی مرحله به مرحله تکامل می یابند.

معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اتخاذ رویکردهایی جدید در توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز در چارچوب اسناد بالادستی کشور، حمایت از تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری را به صورت جدی دنبال می کند.

ارسال نظرات
وبگردی