کد خبر: ۱۴۴۳۶
|
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۵
توسط دانشمندان انجام شد؛
دانشمندان انتظار داشتند سیاهچاله ای با جرم متوسط در قلب خوشه کروی NGC 6397 پیدا کنند؛ اما در عوض شواهدی از غلظت سیاهچاله های کوچکتر را در آن یافتند.

به گزارش «نبض فناوری»، داده های جدید تلسکوپ فضایی هابل NASA / ESA منجر به اولین اندازه گیری مجموعه ای از سیاهچاله ها در یک خوشه کروی شده است.

پیش بینی شده که این خوشه کروی فرو ریخته می تواند میزبان بیش از 20 سیاهچاله باشد. خوشه های کروی سیستم های ستاره ای بسیار متراکمی هستند که در آنها ستاره ها بسیار نزدیک به هم جمع شده اند. آنها همچنین به طور معمول بسیار قدیمی هستند؛ خوشه کروی NGC 6397، تقریباً به قدمت جهان است و با فاصله 7800 سال نوری یکی از نزدیکترین خوشه های کروی به زمین است.

دانشمندان شواهد بسیار محکمی در مورد جرم نامرئی در مناطق متراکم مرکزی خوشه پیدا کردند، اما این جرم اضافی مانند نقطه نیست بلکه تا چند درصد از اندازه خوشه گسترش یافته است.

این جز نامرئی فقط می تواند از بقایای ستارگان عظیمی(کوتوله های سفید ، ستاره های نوترونی و سیاهچاله ها) باشد.  

مطالعه اخیر همچنین پیشنهاد کرده که بقایای ستاره ای و به ویژه سیاهچاله های جرم ستاره ای می توانند مناطق داخلی خوشه های کروی را پر کنند.

ارسال نظرات
تحلیلگران سیتی‌بانک بررسی کردند؛ بیت‌کوین در راه تجارت جهانی؟
پرچم دیپلماسی فناوری بر بلندای محور مقاومت؛ خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در سوریه راه اندازی می شود
در چارچوب همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت؛ موفقیت محققان ایرانی در توسعه فناوری استخراج اتوماتیک و میکروفلویدیک DNA سلولی
نیازمندیها