کد خبر: ۱۵۵۰۷
|
۱۱ فروردين ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۰
اگر سرویس های موقعیت مکانی را روشن کرده اید، به طور پیش فرض آیفون شما همه مکان ها دسترسی دارد. حال چگونه جلوی این اتفاق را بگیریم.

به گزارش «نبض فناوری»، اپل می گوید این تاریخچه رمزگذاری شده پانتها به انتها است، اما ممکن است شما از ابتدا نخواهید که این تاریخچه ایجاد شود. خاموش کردن سابقه مکان شما آسان است که در ادامه ان را مرور خواهیم کرد:

ابتدا تنظیمات را در آیفون باز کنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

در تنظیمات روی « Privacy» ضربه بزنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

« Location Services» را انتخاب کنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

در بخش « Location Services» ، به پایین پیمایش و روی « System Services» ضربه بزنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

در System Services به پایین پیمایش کنید و روی « Significant Locations» ضربه بزنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

در بخش « Significant Locations»، روی کلید کنار « Significant Locations» ضربه بزنید تا خاموش شود.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

توجه: در آیفون، Significant Locations مکانهایی هستند که مرتباً از آنها بازدید می کنید، مانند خانه یا محل کار. آیفون شما با پیگیری حرکات و نتیجه گیری درباره عادت های روزمره  مکان های آن را می آموزد. یکی از مزایای این کار این است که می توانید از سیری بخواهید که شما را به خانه ببرد؛ اینکه به یادآوری ها اجازه دهید هنگام رسیدن به یک مکان مهم چیزی را به شما یادآوری کنند.

وقتی روی سوییچ ضربه می زنید، اخطار ترسناکی درباره غیرفعال کردن مکان های مهم مشاهده خواهید کرد. اما نگران نباشید؛ همه برنامه های ذکر شده بدون آن کار می کنند. روی « Turn Off» ضربه بزنید.

 

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

در همین حال، در حالی که در صفحه Significant Locations هستید، می توانید به پایین پیمایش کرده و سابقه موقعیت مکانی خود را مرور کنید. برای پاک کردن، روی « Clear History» ضربه بزنید.

چگونه جلوی آیفون را در مورد ردیابی موقعیت گوشی بگیریم؟

ارسال نظرات
پس از اقدامات تنبیهی علیه توئیتر؛ روسیه برای کاهش سلطه گوگل بر بازار دست به کار شد
نیازمندیها