کد خبر: ۱۸۸۶۵
|
۱۳ تير ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۹
در قالب یک رویداد ایده محور؛
رویداد ایده محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با هدف شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی با همکاری سازمان فضایی ایران برگزار می شود.

به گزارش« نبض فناوری» نشست تقاضا محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها در تاریخ ۲۹ تیرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود.

رویداد ایده محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با هدف شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی از یک سو درصدد رفع چالش‌های صنایع حوزه مربوطه بوده و از سویی دیگر با ایجاد شرایط مطلوب برای فناوران و ایده پردازان، فرصتی مناسب برای ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و نیز تجاری سازی آنها فراهم می‌آورد.

علاقه مندان و صاحبان ایده می‌توانند ایده‌های خود را در چهار محور پایش و سنجش از دور، ارتباطات و مخابرات، موقعیت یابی و ناوبری و سرریز فناوری ارسال کنند.

این رویداد در چهار مرحله کلی برگزار خواهد شد.

۱- برگزاری نشست؛ طی این نشست ضمن ارائه فناوری‌های نوین فضاپایه دریایی به نمایندگان سازمان‌های مرتبط حاضر، نمایندگان سازمان‌ها نیز به بیان چالش‌های سازمان‌های خود می‌پردازند که تصاویر آن به صورت آنلاین بر بستر مجازی برای فناوران و صاحبان ایده قابل مشاهده است.

۲- دریافت نیازمندی‌های سازمان‌های متقاضی فناوری و به اشتراک گذاری آنها.

۳- دریافت ایده‌ها و طرح‌های فناوران (با هدف رفع نیاز و سرمایه گذاری).

۴- داوری ارزیابی طرح‌های ارائه شده و به هم رسانی طرف‌های عرضه و تقاضای فناوری.

در این نشست ضمن ارائه فناوری‌های نوین فضاپایه دریایی به نمایندگان سازمان‌های مرتبط حاضر، نمایندگان سازمان‌ها نیز به بیان چالش‌های خود می‌پردازند.

ارسال نظرات
به همت دانشمندان شرکت‌های دانش بنیان فنتام صورت گرفت: انحصار شکنی از آمریکا و تولید کیت ACT بومی در پارک فناوری پردیس
پست فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت پارک فناوری پردیس افتتاح شد؛ ساخت پست برق با مدل مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای اولین بار در ایران
نیازمندیها