کد خبر: ۱۹۴۱۰
|
۳۰ تير ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۰
حبیبه رحیمیان
در گفتگو با نبض فناوری مطرح شد؛
عضوهیات مدیره اتحادیه کسب وکار های اینترنتی، گفت: اگر بخواهیم بدون توجه به زیرساخت ها اقداماتی را انجام دهیم، به طور حتم نتیجه خوبی را کسب نخواهیم کرد؛ چرا که محدود کردن پلتفرم هایی که مردم از آن به نوعی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند بی شک ضربه ای بزرگ به این کسب وکارها وارد خواهد کرد.

رضا الفت‌نسب عضوهیات مدیره اتحادیه کسب وکار‌های اینترنتی، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» در رابطه با قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، اظهار کرد: این طرح یکسری محدودیت‌های غیرمعقول برای کسب وکار‌های اینترنتی ایجاد خواهد کرد؛ اگر بخواهیم بدون توجه به زیرساخت‌ها اقداماتی را انجام دهیم، به طور حتم نتیجه خوبی را کسب نخواهیم کرد؛ چرا که محدود کردن پلتفرم‌هایی که مردم از آن به نوعی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند بی شک ضربه‌ای بزرگ به این کسب وکار‌ها وارد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اینکه به پلتفرم‌های داخلی و بومی توجه اساسی داشته باشیم و این بدان معنی نیست که این توجه باعث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی شود، منطقی نیست ؛بلکه باید در کنار ارائه سرویس خوب اعتماد را بین مردم ایجاد کنیم.

عضوهیات مدیره اتحادیه کسب وکار‌های اینترنتی، گفت: فضای مجازی فضایی نیست که با محدود کردن فکر کنید که پلتفرم‌های بومی رشد خواهد کرد. آیا با فیلتر کردن تلگرام پیام رسان‌های بومی رشد کردند نه چنین اتفاقی نیفتاد چرا که مردم با فیلترشکن دوباره به کار خودشان ادامه دادند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مذاکراتی را انجام دادیم تا این اتفاق نیفتد و تاکید ما براین است که موضوع پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد نه از طریق کمیسیون ها.

ارسال نظرات
به همت دانشمندان شرکت‌های دانش بنیان فنتام صورت گرفت: انحصار شکنی از آمریکا و تولید کیت ACT بومی در پارک فناوری پردیس
پست فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت پارک فناوری پردیس افتتاح شد؛ ساخت پست برق با مدل مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای اولین بار در ایران
نیازمندیها