کد خبر: ۳۳۰۹۳
|
۳۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۰

سهم معاونت علمی و فناوری در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

در بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع بودجۀ پیشنهادی برای بخش علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۲۲۹۸۱۹۰ میلیون ریال معادل ۲۲۹.۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان است که بودجۀ مصوب سال گذشته حدود ۱۷۰۲۸۰۰ میلیون ریال معادل ۱۷۰.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار«نبض فناوری» فناوری نانو یکی از فناوری‌هایی است که امروزه در تمام صنایع رسوخ پیدا کرده است و با ورود آن با این صنایع تحولات عظیمی رخ داده است.

امروزه عملکرد نانوفناوران  کشور را می‌توان به نوعی یک شاهکار بین‌المللی دانست به گونه‌ای عملکرد و فعالیت جوانان نخبۀ کشور به حدی چشم‌گیر بوده است که در حال حاضر ایران رتبۀ چهارم تولید علم نانو و ۲۴ در ثبت پتنت مرتبط با آن را بین همه کشورهای دنیا دارد.

دربارۀ بودجۀ مرتبط با بخش‌های علمی و فناوری محور باید به این نکته کلیدی توجه داشت که هرگونه صرف هزینه در این برای آیندۀ کشور و گام برداشتن در مسیر قطع وابستگی به بودجۀ نفتی است، بر همین اساس در ارائه هرگونه تحلیل دربارۀ اعداد و ارقام بودجه‌‍ای پیرامون بخش‌های مذکور باید میزان تأثیر سرمایه‌گذاری در آن‌ها برای آیندۀ کشور را نیز در نظر گرفت.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ میلیون ریال تعیین شده است. این بودجه به ۱۲ بخش ویژه به منظور توسعه پژوهش‌های علمی و فناوری‌های جدید اختصاص دارد. براساس این گزارش سال آینده ستاد ویژۀ توسعۀ نانو و میکرو با رشد بودجه‌ای حدود سی درصدی روبرو خواهد بود تا سرعت توسعۀ این علم در کشور را تقویت کند.

در بودجه سال 1402مجموع بودجۀ پیشنهادی برای بخش علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان 2298190 میلیون ریال معادل 229.819.000.000 میلیارد تومان است که

بودجۀ مصوب سال گذشته حدود 1702800 میلیون ریال معادل 170.280.000.000 میلیارد تومان بوده است.

هر یک از ستادهای توسعه فناوری همچون ستاد توسعه نانو، زیست فناوری، علوم شناختی، زیست فناوری، سلول بنیادی، فتونیک و لیزر، حمل و نقل پیشرفته ردیف بودجه مشخصی ذیل معاونت علمی دارند که در جدول زیر آمده است. این بودجه در ذیل برنامه‌های متعددی برآورد شده است که جزئیات آن در جدول زیر مشخص است:

جزئیات بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

دستگاه های تابعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

جمع کل
مبالغ به میلیون ریال

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو

۲,۳۵۰,۶۲۱

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

۳,۵۲۴,۷۹۶

بنیاد ملی نخبگان

۲,۲۲۱,۱۲۹

پارک فناوری پردیس

۱,۳۷۹,۹۹۰

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

۱۲,۱۵۷,۱۷۶

معاونت علمی /کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال

۳,۱۰۰,۰۰۰

ستاد توسعه علوم شناختی

۵۰۸,۷۸۴

ستاد توسعه زیست فناوری

۲,۳۰۰,۲۷۰

معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین

۶,۵۴۶,۷۵۳

سلول بنیادی

۶۱۰,۶۸۴

فناوریهای فتونیک و لیزر

۷۸,۳۱۸

ستاد حمل و نقل پیشرفته

۲,۱۷۸,۰۰۰

امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه‌ای به معاونت علمی و فناوری برای مطالعات و اکتشاف آب های ژرف با اولویت زابل با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال و کمک به افزایش سرمایه صندوق نواوری و شکوفایی ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است.

جزییات اعتبارات ردیف های متفرقه ۱۴۰۲ در جدول ۹

بخش مورد نظر

مبلغ

مبالغ به میلیون ریال

معاونت علمی/ مطالعات و اکتشاف آب های ژرف با با اولویت زابل

۲ هزار میلیارد ریال

معاونت علمی/ کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

آن طور که در مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مشاهده می شود، مبلغ اختصاص داده به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزایش یافته است.

سال گذشته ۲۹.۰۸۴.۱۱۲ میلیون ریال به عنوان بودجه مصوب به صورت قانون درآمد و امسال در لایحه بودجه سال 1402 میزان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ بودجه به معاونت علمی و دستگاههای تابعه آن اختصاص یافته است.

همچنین از جمله تغییراتی که می توان دید اضافه شدن بخش میکرو است که با ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی بودجه ای مشترک دارد.

در جدول زیر مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با مصوب سال گذشته مشخص شده است.

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

عنوان دستگاه

لایحه بودجه ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

بودجه مصوب ۱۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

۲,۳۵۰,۶۲۱

۱.۷۵۳.۹۲۳

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

۳,۵۲۴,۷۹۶

۲۵۴.۱۵۴

بنیاد ملی نخبگان

۲,۲۲۱,۱۲۹

۱.۶۵۲.۴۸۰

پارک فناوری پردیس

۱,۳۷۹,۹۹۰

۱.۳۳۵۳.۶۵۰

معاونت علمی و فناوری

۱۲,۱۵۷,۱۷۶

۱۰.۱۰۱.۴۰۵

معاونت علمی /کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال

۳,۱۰۰,۰۰۰

۲.۹۷۰.۰۰۰

ستاد توسعه علوم شناختی

۵۰۸,۷۸۴

۵۰۸.۷۰۲

فناوریهای فتونیک و لیزر

۷۸,۳۱۸

۷۸.۳۱۸

معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین

۶,۵۴۶,۷۵۳

۵.۴۴۵.۰۰۰

ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی

۶۱۰,۶۸۴

۶۱۰.۶۸۴

ستاد توسعه حمل و نقل پیشرفته

۲,۱۷۸,۰۰۰

۲.۱۷۸.۰۰۰

ستاد توسعه زیست فناوری

۲,۳۰۰,۲۷۰

۲.۲۹۶.۸۰۰

جمع کل بودجه معاونت علمی و دستگاه های تابعه

۳۶,۹۵۶,۵۲۱

۲۹.۰۸۴.۱۱۲

 

 

 

ارسال نظرات
وبگردی