کد خبر: ۳۸۰۸۱
|
۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۲

تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای تهیه برنامه عملیاتی استقرار نظام حکمرانی داده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجراء در آورند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم؛  به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها درصورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره -۲ سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ارسال نظرات
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات: فراجا و سازمان انرژی اتمی همه خدمات خود را ارایه کردند
گزارش نبض فناوری از عملکرد ماهانه توسن، رشد درآمد 72 درصدی توسن در آبان ماه
وبگردی