کد خبر: ۱۵۵۹۴
|
۰۸ فروردين ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۰
در گفت‌وگو با نبض فناوری؛
مدیرعامل موسسه دانش بنیان ترویج محصول سالم، با بیان اینکه هم اکنون 200 شرکت عضو موسسه شمس هستند، گفت: نیاز به نگاه منسجمی به بحث بازار از سوی مسئولان داریم تا بتوانیم مرکزی را برای خرید و فروش محصولات خام کشاورزی ایجاد کنیم.

باید موانع بازار محصولات گواهی شده ارگانیک را برطرف کرد/ صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به کشورهای اروپایی و آسیایی

سیدمحمودرضا شایسته مدیرعامل موسسه دانش بنیان ترویج محصول سالم، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری» با اشاره به فعالیت این شرکت، اظهار کرد: شمس پلتفرمی است که مشخص می‌کند در زنجیره محصول سالم ارکان مؤثر و کنشگران آن، در کجا و در چه زمانی، چه نوع فعالیتی را انجام دهند و ارتباطشان با یکدیگر چگونه باشد تا زنجیره با بهره‌وری لازم شکل بگیرد و تعهدات اعضا به یکدیگر و شبکه و با ستاد اجرایی آن بر اساس عقود دو یا چند جانبه و یا مجزا برای هر فعالیت شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین مرامنامه مشترک، مبتنی بر مدل‌های شبکه همکاری، خرد جمعی، جمعی‌سپاری و شایستگی‌ها و میزان سطح همکاری با کل مجموعه و استفاده از خدمات جمعی را مشخص می‌کند. برای اجرایی شدن پلتفرم فوق نیاز به طراحی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی جزییات، هماهنگی اجزای شبکه و سازماندهی است تا با تعریف پروژه‌هایی کمبود‌های تحقیقاتی و اجرایی آن بر طرف شود.

شایسته گفت: همچنین این موسسه از ارائه آموزش کشاورزی تا نهاده‌های کشاورزی سالم به کشاورز فعالیت اصلی خود را شروع کرده تا کشاورز کد رهگیری و مدیریت مرزعه داشته باشد تا بتواند از این طریق محصولات تولیدی با بسته بندی صحیح و درست را به دست مصرف کننده برساند. یعنی تا رسیدن محصول به مردم تحت نظارت باشد.

مدیرعامل موسسه دانش بنیان ترویج محصول سالم، ادامه داد: حدود ۱۰۰ فروشگاه در کشور به صورت ویژه محصولات را ارائه می‌دهند. بیش از ۲ هزار فروشگاه زنجیره‌ای تنوع محصول داریم که در این ۱۵ سال بحث ارگانیک جا افتاده و توانسته سبد محصولات را متنوع کنند. در حال حاضرعمده مشکل ما بحث بازار و رساندن محصولات گواهی شده به دست مصرف کننده است که این امر مهم نیاز به توجه حاکمیت دارد.

شایسته با بیان اینکه هم اکنون ۲۰۰ شرکت عضو موسسه شمس هستند، افزود: در حال حاضر محصولات ارگانیک تولیدی این شرکت‌ها به کشور‌های اروپایی، کشور‌های حوزه خلیج فارس، عمان، امارات، قطر، ایتالیا، آلمان، فرانسه و کشور‌های آمریکای جنوبی صادر می‌شود. در افریقا و کنیا کشاورزی برون مرزی نیز انجام می‌شود. ولی حجم بسیار کم بوده و تناوب ندارد بغیر از محصولات زعفران و پسته که پروتکل‌های خودش را دارد ما در بقیه محصولات نتوانستیم، تداوم ایجاد کنیم. بازار روسیه بهترین بازار برای محصولات ما خواهد بود.

وی ادامه داد: نیاز به نگاه منسجمی به بحث بازار از سوی مسئولان داریم تا بتوانیم مرکزی را برای خرید و فروش محصولات خام کشاورزی ایجاد کنیم. همچنین بتوانیم به صورت BTOB و BTOC هابی را در مناطق مختلف کشور از جمله تهران، مشهد، تبریز، شیراز واصفهان راه‌اندازی کنیم؛ بنابراین یکی از برنامه‌های ما برای آینده این است که فروشگاه‌هایی را تاسیس و جذب سرمایه گذار داشته باشیم.

مدیرعامل موسسه دانش بنیان ترویج محصول سالم، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در فضای کرونایی این بود که به سمت فروش اینترنتی رفتیم و توسعه این مهم نیاز به اینترنت پرسرعت و زیرساخت قوی دارد تا کسب وکار‌ها از این طریق امرار و معاش کنند، بنابراین اگر شبکه ملی کشور راه‌اندازی شود با رونق کسب وکار مواجه خواهیم شد.

شایسته با اشاره به آینده طرح و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۱۴۰۴ این شرکت، گفت: ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ۲۰ درﺻﺪی از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آن ﺗﺄﻣﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺗﺄﻣﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ، اﯾﻤﻦ، ﻣﻐﺬی و ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻮازن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه، ﻣﺘﻮازن ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ (زﻧﺠﯿﺮه ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر)، داﻧﺶ‌ﺑﻨﯿﺎن، ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﻬﺮه‌ور، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ، ﻧﻮآور، ﺧﻮدﮐﺎر، ﭘﻮﯾﺎ و رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه است.

مدیرعامل موسسه دانش بنیان ترویج محصول سالم، رعایت استقلال شرکت‌های عضو شبکه، مشارکت حداکثری جهت هم‌افزایی شبکه، رعایت تعهدات جمعی و مسؤولیت‌های اجتماعی، تأمین منافع منصفانه برای همه اعضا، تولید محصول گواهی شده، تولید محصول با قابلیت ردیابی، لزوم بسته‌بندی برای ارائه‌ تولیدات، لزوم داشتن برند برای محصولات، لزوم قیمت منصفانه برای محصولات اعضای شبکه، خرید و فروش حداکثری بین اعضا در شبکه، استفاده حداکثری از خدمات مشترک معرفی شده و زیر ساخت‌های شبکه‌ای، گردش و تجمیع اطلاعات راهبردی و مدیریت دانش را از عمده خط مشی‌های این شرکت عنوان کرد.

شایسته همچنین، افزایش تقاضای مؤثر برای انواع موجودیت‌های عرضه شده در شبکه، افزایش و تنوع محصولات سالم و خدمات کیفی عرضه شده در شبکه، کاهش قیمت محصولات و خدمات عرضه شده در شبکه، تسهیل و تسریع جریان حرکت کالا و خدمات از مزرعه تا سفره و جریان حرکت منابع مالی و اطلاعات از سفره تا مزرعه، تأمین ورودی برای تولید غذای سالم و سایر محصولات سلامت محور مورد نیاز جامعه، کمک به پایداری محیط زیست، پایداری زنجیره تأمین محصولات سالم کشاورزی، عرضه مستمر محصولات کشاورزی و غذایی در دسترس همگان و با قیمت منصفانه، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع محصولات سالم کشاورزی و غذایی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، تکمیل حلقه‌های مفقوده در زنجیره تأمین محصولات سالم کشاورزی و غذایی و خود سازماندهی و بهبود مستمر را از عمده اهداف اصلی این شرکت برشمرد.

وی گفت: گسترش همکاری بنگاه‌های زنجیره تأمین محصولات سالم از طریق ایجاد ستاد برای راهبری راهبرد‌ها با استفاده از خردجمعی و رعایت اصول همکاری در شبکه، ارتقاء و تکمیل ظرفیت‌های زنجیره از طریق شناسایی و رفع حلقه‌های مفقوده‌ی زنجیره، ارتقای توانمندی‌های بنگاه‌های شبکه، تنظیم شرایط فعالیت‌ها و محصولات و نظارت بر استاندارد‌ها به منظور تضمین اصالت و کیفیت محصولات و خدمات عرضه شده در شبکه، بهبود دسترسی به بازار مصرف داخلی از طریق بازارسازی و برندسازی، بهبود دسترسی به بازار‌های صادراتی، اعتبار بخشی به شبکه از طریق تعامل فعال با نهاد‌های حاکمیتی و مردم نهاد مرتبط، اصلاح و بهبود گردش مالی شبکه و تولید و انتشار اطلاعات از طریق زیر ساخت‌های نرم از راهبر‌های این موسسه است.

شایسته تأکید کرد: در مدل شمس، "ستاد اجرایی" نقشی کلیدی داشته و جهت راهبری سایر راهبرد‌ها با استفاده از خردجمعی و رعایت اصول همکاری و خط مشی‌های ارائه شده در شمس تشکیل خواهد شد. این راهبرد از طریق پروژه‌های ذیل محقق خواهد شد. ستاد هماهنگی و اجرایی شمس موسسه ترویج محصول سالم است.

ارسال نظرات
کانسپت اورا Lightning Cat معرفی شد؛ یک کپی چینی عجیب از پورشه ۹۱۱
نیازمندیها