کد خبر: ۱۵۹۷۰
|
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ | ۱۹:۰۰
دانشمندان MIT و موسسه فناوری هند مادراس مقدار کمی از بافت مغز خود سازماندهی شده را که به عنوان اندام واره شناخته می شود، در یک سیستم کوچک چاپ 3 بعدی رشد دادند. در این شرایط امکان مشاهده در هنگام رشد و تکامل وجود دارد.

به گزارش «نبض فناوری»، فناوری کنونی برای مشاهده اندام واره در حال رشد در حال استفاده از ظروف کشت در یک صفحه کف شیشه ای در زیر میکروسکوپ است. این صفحات گران قیمت و فقط با میکروسکوپ های خاص سازگار هستند. آنها اجازه جریان یا دوباره پر کردن یک ماده مغذی به بافت در حال رشد را نمی دهند.

پیشرفت های اخیر از تکنیکی استفاده شده است که به عنوان میکروسیال شناخته می شود، که یک ماده غذایی از طریق لوله های کوچک متصل به یک سکو یا تراشه کوچک تحویل می شود. با این وجود ساخت این دستگاه های میکروسیال گران و چالش برانگیز است.

استفاده فعلی از چاپ 3 بعدی برای ایجاد یک بستر قابل استفاده مجدد و به راحتی قابل تنظیم است که هزینه ساخت هر واحد آن تنها حدود 5 دلار می شود. برای دستگاه 3 بعدی از رزین سازگار و مورد استفاده در جراحی دندان بهره گرفته شده است.

محققان ارگانوئیدهای مغز در حال رشد را با میکروسکوپ مشاهده کردند و توانستند رشد و نمو آنها را به مدت هفت روز با موفقیت دنبال کنند. مقدار کمی از بافت مغز باعث ایجاد یک حفره یا بطن می شود که توسط ساختاری خود سازماندهی شده و شبیه نئوکورتکس در حال توسعه است.

 

ارسال نظرات
کانسپت اورا Lightning Cat معرفی شد؛ یک کپی چینی عجیب از پورشه ۹۱۱
نیازمندیها