موضوع
تولید آلیاژهای نانویی با ویژگی‌های مورد نیاز صنعت

تولید آلیاژهای نانویی با ویژگی‌های مورد نیاز صنعت

یک روش جدید برای ایجاد آلیاژهای آنتروپی بالا با پایداری حرارتی قابل توجه، ارائه شده است که می‌تواند محصولات با خواص ویژه برای استفاده در صنعت ارائه دهد.