کد خبر: ۲۳۵۲۶
|
۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰

جراحی اقتصاد بیمار با استفاده از خدمات دولت الکترونیک

کارشناسان براین باورند که با الکترونیکی شدن خدمات، میزان تخلف مسئولان کاهش و مدیریت زمان مردم افزایش پیدا می‌کند و همچنین فساد‌های احتمالی را هم از بین می‌برد.. کشور‌های پیشتاز از بستر دولت الکترونیک از فناوری‌های نوین به عنوان ابزاری برای بازسازی اقتصاد بیمار و ترمیم بخش‌های عمومی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» بحث اجرایی کردن دولت الکترونیکی یکی از مباحثی بوده که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که اجرایی شدن این طرح بستر را برای توسعه خدمات الکترونیکی هموار خواهد کرد. همچنین شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایند‌ها و نهاد‌های مردم سالار را اعطا می‌کند. باید اذعان کرد دولت الکترونیک ترکیبی از تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات بر بستر شبکه وب اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

یکی از موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه اساسی قرار گرفته این است که مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاه‌های اینترنتی خدمات دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیت‌های اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت کنند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش به صورت غیرفیزیکی و در فضای مجازی نیز دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی رسمی در فضای مجازی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

کارشناسان براین باورند که طرح دولت الکترونیک سبب کاهشهزینه‌های دولت، صرفه جویی ۶۰ درصدی در وقت و انرژی، کاهش آلودگی شهر و هوا بدلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم و بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پر سرعت به مردم می‌شود.

همچنین باید این نکته را تأکید کرد و گفت الکترونیکی شدن خدمات کمک بسیار زیادی به امر شفافیت در بخش‌های مختلف دولتی می‌کند که همین موضوع می‌تواند از بسیاری فساد‌های مالی و ... جلوگیری کند. دولت هم معتقد است که با الکترونیکی شدن خدمات، میزان تخلف مسئولان کاهش و مدیریت زمان مردم افزایش پیدا می‌کند و همچنین فساد‌های احتمالی را هم از بین می‌برد.. کشور‌های پیشتاز از بستر دولت الکترونیک از فناوری‌های نوین به عنوان ابزاری برای بازسازی اقتصاد بیمار و ترمیم بخش‌های عمومی خود استفاده می‌کنند. دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بستر‌های مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان (اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی) که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی است.

ارسال نظرات
وبگردی