کد خبر: ۳۳۱۸۵
|
۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۰

چگونه می‌توان مشکلات زیست بوم‌ها را به حداقل رساند

طی سال‌های اخیر شرکت‌های استارتاپی و برخی از کسب و کار‌ها با مدل نوآورانه در ایران ایجاد شدندکه بعضی از آن‌ها در مرحله رشد بوده و با چالش‌هایی مواجه هستند، بنابراین عدم پاسخ مناسب به چالش‌های زیست بوم، باعث تضعیف و ایجاد ناامیدی در بین بازیگران این عرصه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» امروزه اکوسیستم یا زیست بوم ارزش آفرینی و اشتغال پدیده‌ای نو برای مقابله با بیکاری نسل جوان در کشور شکل گرفته است که این مهم می‌تواند چالش‌های بیکاری را برای نسل دانش آموخته دانشگاهی مرتفع سازد.

برهمین اساس طی سال‌های اخیر شرکت‌های استارتاپی و برخی از کسب و کار‌ها با مدل نوآورانه در ایران ایجاد شدندکه بعضی از آن‌ها در مرحله رشدو توسعه هستند؛ اما با این وجود بسیاری از این کسب و کارهابا چالش‌هایی مواجه هستند. عدم پاسخ مناسب به چالش‌های زیست بوم، باعث تضعیف آن و ایجاد ناامیدی در بازیگران این عرصه که اغلب آن‌ها را جوانان تحصیل کرده تشکیل می‌دهند، خواهد شد؛ بنابراین یک استارتاپ باید ارزشی جدید ایجاد کند و به پایداری اعضای خود برسد. پایداری اعضا در استارتاپ‌ها نیازمند تامین بستر‌های مورد نیاز در این مجموعه کسب و کار جدید است.

استارتاپ‌ها فعالیتی فرصت جو و به دنبال فرصت‌های جدید هستند، اما فرصت طلب نیستند. استارتاپ هاگاهی اوقات به سمت رقابت می‌روند و خاصیت فرصت جویی دارند، اما به دنبال فرصت طلبی و ضایع کردن حق دیگران نیستند.

جذب سرمایه گذار، تشکیل تیم و یافتن منابع انسانی توانمند برای کسب وکار‌های استارتاپی، عدم دسترسی به ساز و کار‌های حمایتی از جمله دیگر چالش‌های مطرح شده بودند. همچنین چالش‌های داخلی عوامل قابل کنترلی هستند که توسط خود شرکت‌ها قابل رفع است. این چالش‌ها عموما پیرامون مسائلی، چون بازاریابی و مدیریت راهبردی قرار دارند. جهت گیری و تبلیغات نامناسب، عدم شناخت نیاز مشتری، عدم تناسب محصول و بازار، طراحی یک مدل کسب وکار گسترش نا پذیر، تیم سازی نامناسب و ضعف در کار تیمی از جمله چالش‌های درونی استارتاپ‌ها هستند.

براساس این گزارش مهم‌ترین مشکل کارآفرینان، تامین مالی و جذب سرمایه گذاران است. با تمرکز بر روی نظام سرمایه انسانی از جمله آموزش نیروی انسانی با مهارت، بهبود سامانه‌های زیرساختی، نظام‌های اجتماعی مانند ایجاد شبکه‌های اعتماد، نظام‌های تامین مالی و نظام‌های تنظیم مقررات مانند بازبینی قوانین در حوزه کسب وکار و کارآفرینی می‌توان مشکلات این زمینه را به حداقل رساند.

ارسال نظرات
آخرین وضعیت بازار رمزارزهای جهان در 19 بهمن 1401 نمودار بیت‌کوین هشدار داد
وزیر ارتباطات در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی مطرح کرد؛ حلقه مفقوده نظام پایش در کشور تصاویر ماهواره‌ای است
در واکنش به پیشنهاد ایلان ماسک ترکیه با ارسال استارلینک مخالفت کرد
وبگردی